Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 31. 07. 2019   aktualizace
Podpořili nás

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Partneři

iGirls.cz Color Planet


Hledáme děti vyrůstající s lesbickým párem

5.10.2008 Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu dětí vyrůstajících v homoparentálních rodinách (rodinách s matkami lesbičkami a otci gayi) v České republice, chceme tuto problematiku blíže prozkoumat. Cílem studie je pochopit a popsat specifika homoparentálních

rodin z pohledu dětí. Tato pilotní studie spolu s dalšími připravovanými studiemi by mohla mimo jiné přispět jako argument k budoucímu jednání o možnostech adopce homosexuálních párů.

V této fázi hledáme děti vyrůstající s lesbickým párem. Výzkum se zakládá na osobním setkání rodiny s výzkumnicí. Setkání by probíhala ve dvou fázích. První část je založena na polostrukturovaném rozhovoru s rodiči (s matkou dítěte a její partnerkou). Druhou fází je kontakt s dítětem, který bude probíhat formou rozhovoru, pozorování a projektivních technik (kresba) s ohledem na věk a schopnosti dítěte. O tématech rozhovoru s dítětem bude matka předem informována a může se k nim vyjádřit, popřípadě některé z nich vyřadit. Rodinám, které se studie zúčastní zaručujeme plnou anonymitu.

Pokud jste ochotni se výzkumu zúčastnit, kontaktujte nás prosím na níže uvedeném čísle nebo mailu.

Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme.

Anna Sedláčková – studentka psychologie FFUK
775 382 030
l-rodiny@email.cz
www.l-rodiny.cz

Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – vedoucí práce
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. - konzultant