Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 01. 2020   aktualizace
Podpořili nás

Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund Navštivte nás na Facebooku

Partneři

iGirls.cz Color Planet


5.3.2009 Přinášíme Vám report o práci Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin při Úřadu vlády, která se snaží prosazovat zájmy a potřeby LGBTIQ komunity. Chceme dát vědět, že se máte kam a na koho obrátit. Neváhejte nám napsat, nebo vznést dotaz do diskuse.

Pracovní skupina pro otázky sexuálních menšin, ze schůze dne 20. února 2009

Místo zasedání: Úřad vlády, Vladislavova 4, Praha 1

Přítomni:
Kateřina Beňová, Olga Pechová, J. Louženský, , Lucie Otáhalová, Martina Štěpánková, Jan Wintr, J. Hromada, Martin Strachoň, Ivo Procházka, V. Sokolová, Veronika Jaňourová (MV), Sylva Ficová (o.s. Stejná rodina), Džamila Stehlíková, Tereza Mikšaníková (eLnadruhou o. s.), David Tišer

Omluveni:
Slávek Goga
C. Walek
Irena Köhlerová (MZdr.)
Petr Kodl,
Jana Nová (MS)
Markéta Hronková

Hosté:
Petra Smolíková (MS)
Michael Kocáb
Lejla Abbasová
Petr Koubek

Pracovní skupina se zabývala těmito body programu:

1. Homofobie – výukový materiál pro školy (diskuse, návrhy)
2. Nezařazení registrovaného partnerství do rekodifikace občanského zákoníku
3. Adopce dětí partnerem biologického rodiče
4. Různé

ad 1. Homofobie – výukový materiál pro školy (diskuse, návrhy)
Boj proti homofobii je jednou z priorit ministra pro lidská práva a menšiny. Téma homofobie by mělo být součástí Koncepce boje proti extremismu, kterou připravuje Ministerstvo vnitra. L. Otáhalová představila možné aktivity pracovní skupiny:

  • spolupráce s neziskovými organizacemi – monitoring výskytu homofobie,
  • spolupráce s policií – vzdělávání, osvěta,
  • spolupráce se školami – výukový materiál o homofobii.

M. Kocáb na úvod podotkl, že je potřeba nejprve znát skutečný stav homofobie v Česku.

vykrystalizovaly tyto nápady:

1. Výukový materiál o homofobii by se zaměřil na odborníky ve školství (cílová skupina)
2. Budeme apelovat na Ministerstvo vnitra, aby vyčlenilo jednoho policistu, který se bude zabývat projevy homofobie
3. Vypracujeme návod, jak se bránit v případech diskriminace. Tento návod vyvěsíme na web.

ad 2. Nezařazení registrovaného partnerství do rekodifikace občanského zákoníku
Pracovní skupina seznámila ministra Kocába s vypuštěním zapsaného partnerství z rekodifikace občanského zákoníku. Ministr Kocáb by byl ochoten podpořit stanovisko, které by s tímto krokem vyjádřilo nesouhlas. Bylo dohodnuto, že stanovisko vypracuje J. Wintr. Stanovisko bude uveřejněno na webu Rady pro lidská práva. Bude s ním seznámen ministr, který, pokud se s ním ztotožní, jej podpoří vlastním prohlášením a zašle předsedovi Legislativní rady vlády. Dále bylo dohodnuto, že před jednáním vlády o občanském zákoníku vydá PS tiskovou zprávu.

ad 3. Adopce dětí partnerem biologického rodiče
V souvislosti s občanským zákoníkem se pracovní skupina aktuálně dozvěděla, že Komise pro rodinné právo Legislativní rady vlády navrhuje vrátit ustanovení o „jiné osobě“ zpět na „osamělou osobu“ (individuální adopce by tak byly opět omezeny na osoby, které jsou osamělé). „Jiná osoba“ se do rekodifikace dostala na základě připomínky ministryně pro lidská práva. Vrácení na „jinou osobu“ lze v této chvíli dosáhnout pouze lobbováním u členů LRV.
Nápady:
1. Studie o adopcích v zahraničí
2. Itinerář propagace adopce dítěte partnerem biologického rodiče + PR strategie
3. Databáze kontaktů na osoby „ochotné mluvit s médii“
4. Argumentace pro ministra

Děkujeme Lucii Otáhalové za zpracování, plná verze zápisu bude ke stažení na stránkách Úřadu vlády.