Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 01. 2020   aktualizace
Podpořili nás

Navštivte nás na Facebooku Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund

Partneři

iGirls.cz Color Planet


20.3.2009 Milí divadelníci, klávesnice počítačů klepou ve zvýšeném tempu radostnou zprávu – Wintrův Rakovník 2009 právě začal!

Před sebou máme vyhlídku čtyř divadlem nabitých dnů, pro někoho prázdniny snů! Doufám, že si
je řádně užijete! Čeká nás osm divadelních představení, společné diskutování s lektory i v kuloárech, a jistě též inspirativní večery a rána. Bude to trošku blázinec, ale věřím, že ho s chutí zvládneme.
Představení budou jistě zajímavá, trochu mlhavé vyhlídky mám, co se týká večerů – snad rozhodnutí
„pít či nepít“ bude vyřešeno správně. Doufám, že při zarputilých diskusích nad divadelní tématikou
nedojde mezi návštěvníky k partnerským neshodám či dokonce manželskému vraždění!
Někdy může být ze shlédnutého kusu jelenem i král, tak si z toho nic nedělejme a diskutujme s nadhledem,
neboť to je, oč tu vlastně běží. Program obohatí také hudba a tanec, nemyslím tím však nějaké taneční hodiny pro pokročilé, ale spíše večerní radovánky v baru Tylova divadla. Vychutnejme přehlídku všemi smysly, objevujme spřízněné duše a nové přátele. Jen pozor, abychom pak na závěr nelíbali tetičku (toto pravidlo neplatí, pokud je mladá, krásná a divadelně na výši)!
Letošní Wintrův Rakovník je v pořadí již XXXIII. Dožívá se Kristových let. Je však stále plný nových divadelních podnětů a inspirace, které šíří ve svém okolí vší silou. Je to kluk šikovná. Táhne Thespidovu káru, na které má ještě položený kříž. Trochu Sysifovská práce, zvlášť, když nad ním visí Damoklův meč kvality krajské přehlídky s výběrem na celostátní přehlídku Divadelní Děčín. Tehdy zakouší (spolu
se svými odbornými porotci) Tantalova muka při rozhodování, které představení nominuje.
Zatím toho Hannibala, stojícího před branami Rakovníka neznáme. Ale těšme se společně na něj. Vše je připraveno, alea iacta est, kostky jsou vrženy! Vítejte na Wintrovkách 2009!

SLOŽENÍ ODBORNÉ POROTY:
Mgr. Milan Schejbal
umělecký šéf a režisér Městského divadla
A. Dvořáka Příbram
MgA. Kateřina Fixová
dramaturgyně a herečka Městského
divadla A. Dvořáka Příbram
MgA. Kateřina Baranowska
scénografka
PhDr. Milan Strotzer
odborný pracovník Artama Praha
a šéfredaktor Amatérské scény
MgA. Jan Šotkovský
dramaturg Městského divadla v Brně

PROGRAM

Středa 18. března 2009
Tylovo divadlo 19.30–21.30 hodin
Simon Williams
POLIB TETIČKU
Bravurně napsaná situační komedie o zdánlivě nudném, rozvedeném statistikovi Leonardovi.
SLÁNSKÁ SCÉNA o.s. Slaný

Čtvrtek 19. března 2009
Tylovo divadlo 15.00–17.00 hodin
Norman Robbins
MLHAVÉ VYHLÍDKY
Černá komedie, která se odehrává na jednom staroanglickém panství, daleko od civilizace.
D.S. OPERA Žatec
Tylovo divadlo 19.30–20.50 hodin
Pavel Němec
BLÁZINEC
Drsný příběh prodchnutý manipulací, zlodějinou, zneužitím nadřazeného postavení a také zneužitím lásky, je
metaforou bezohlednosti a krutosti dnešního světa...
BANDA o.s. Benešov

Pátek 20. března 2009
Tylovo divadlo 15.00–16.45 hodin
Eric Emmanuel Schmitt
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Tragikomedie
Příběh manželského páru, který nemůže žít spolu, ale ani bez sebe.
OS TYL Kutná Hora
Tylovo divadlo 19.30–20.50 hodin
Václav Nývlt podle novely Bohumila
Hrabala
TANEČNÍ HODINY
PRO POKROČILÉ
Příběh osamělého, ale strašně užvaněného člověka, který za účelem sblížit se s kýmkoliv pořádá Taneční
hodiny, ačkoliv sám tančit neumí.
Rádobydivadlo Klapý

Sobota 21. března 2009
Tylovo divadlo 10.00–11.05 hodin
Petr Matoušek a spol.
PÍT ČI NEPÍT
aneb OČ TU VLASTNĚ BĚŽÍ
Vypravte se spolu s námi na norský dvůr, přivoňte k předivu severských intrik. Možná se potom na Hamleta
podíváte z jiné strany.
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
Sál KC 15.00–16.35 hodin
Carlo Gozzi
KRÁL JELENEM
Tragikomická pohádka pro dospělé o tom, že člověk se pozná podle krásné duše.
DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň
Tylovo divadlo 19.00–20.45 hodin
Francis Joffo
PRÁZDNINY SNŮ
Situační komedie plná zápletek, záměn, nedorozumění i trapných situací, které vzniknou když realitní
kancelář pronajme jeden dům několika zájemcům.
DS VOJAN Libice nad Cidlinou
Tylovo divadlo 23.00 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A ZAKONČENÍ PŘEHLÍDKY

Redakce Zpravodaje: píše Eva Ochrymčuková a Off, fotí Jiří Chlum, překlepy nemilosrdně vraždí Lída Strejcová, na papír zkušeně vkládá Pavla Zimmermannová. Toto 1. číslo vyšlo 18. března 2009.