Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 01. 2020   aktualizace
Podpořili nás

Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women Navštivte nás na Facebooku

Partneři

iGirls.cz Color Planet


28.5.2009 Jménem občanského sdružení eLnadruhou a i svým jménem bych ráda touto cestou poděkovala všem účastnicím, účastníkům festivalu, vystupujícím, Slovak Czech women Fundu, Global fund for Women, Hlavnímu městu Praha a Městské části Praha 1 za finanční podporu.

Dále bych ráda poděkovala evangelickému kostelu Sv. Salvátora že nám umožnil uskutečnit vůbec 1. Bohoslužbu pro LGBTIQ komunitu, Café Therapy za výborné podmínky a vytvoření prostoru kde se každý může cítit svobodně a uvolněně, těm co nás podporovali a to jak psychicky tak i fyzicky či finančně, všem co se podíleli na realizaci 15. ročníku a to jmenovitě Andree Vašákové za plné nasazení a obětavost s kterou vplula do této organizace, Kláře Putkové za hladký průběh na sportovním odpoledni, Markétě Hronkové za dodávání sil a celkovou podporu včetně zahajovací řeči, Kateřině Jacques za účast, grafičkám Veronice a Anničce za práci kterou odvedly, Baře a Janě D. za překlady na webu, Yvonne za podporu, Markétě Navrátilové za Queer shop a pomoc při zařizování triček, pizzerii Donna za hlavní sportovní ceny, Fotografkám Hance Brožkové a Carrangi, Agentuře Agnes panu Ježkovi, že se pustil do úvodního semináře (workshopu) pro LGBTIQ aktivisty a odvedl dobrou práci které si ceníme, odborné porotě Mezinárodní soutěže krátkého animovaného filmu (Zuzce Bukovinské, Olze Pechové, Elišce Děcké, Jiřímu Hromadovi a Pavlu Purkrábkovi) za prokousání se něčím novým a účast zdarma, Danče za pomoc, Kinu Atlas, Hollywood Classic Enterntainment, Color Planet, Živé knihovně, Divadlu Letí, Sanannimu, Francouzskému institutu, Divadlu Bez Zábran, Logosu, Goethe institutu, Barrandov TV a Vagonu.
Vám všem a hlavně návštěvnicím a návštěvníkům patří mé velké díky, protože bez Vaší pomoci by nikdy nemohl být 15. rořník eLnadruhou - NEJEN lesbický kulturní festival uskutečněn! 

Dovolte mi ještě zvláštní osobní poděkování rodičům, sestře, Máce, Janině a Janě.

Tereza Mikšaníková
organizátorka a koordinátorka projektu