Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 01. 2020   aktualizace
Podpořili nás

Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund Navštivte nás na Facebooku

Partneři

iGirls.cz Color Planet


Seznam pověřených matrik a matričních úřadů v ČR pro RP

6.1.2010 Hned jako druhou zprávu v roce 2010 Vám přinášíme velmi potřebný seznam matrik pro Registrované partnerství, který tu vždy najdete v případě potřeby a to díky Mildovi Š.

V každém ze 14 krajů České republiky (řazeny abecedně) je touto vyhláškou stanoveno jedno místo (matrika, matriční úřad), ve kterém obřad registrace partnerství probíhá. Nebo lze požádat o jiné místo v rámci kraje či výjimečně i mimo něj.
Máte-li zájem, můžete si předběžně podat žádost o termín.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Úřad městské části Praha 1 - Matrika
Odbor matrik, Oddělení státního občanství a matrik
Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, kancelář č. 109 (paní Silovská) nebo 104 (paní Storčáková)
Telefon: 221 097 248
Internetová stránka: http://www.praha1.cz
Kontaktní osoby: Lucie Silovská, Lucie.Silovska@praha1.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 -19.00 hod.
Poznámka: Obřad přijetí prohlášení je možné učinit na matrice na Staroměstské radnici. Vzhledem k tomu, že termíny na svatby jsou na Staroměstské radnici zadány několik měsíců dopředu, nejsou k dispozici pro registrování partnerství jiné dny než úterý, čtvrtek a pátek. Prostory na Staroměstské radnici jsou po rozsáhlé rekonstrukci a jsou velmi reprezentativní, k dispozici je samozřejmě čekárna. Matrika je dostatečně velká na přijetí min. 60 hostů. Samotný akt k přijetí prohlášení je aktem úředním, přijímá jej matrikářka formou dotazu k partnerům po jejich předchozím prohlášení o neexistenci překážek a posléze prohlášením matrikářky, že byly splněny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik registrovaného partnerství. Po zapsání do knihy registrovaného partnerství bude partnerům vydán doklad v termínu do 1 měsíce, ev. dříve podle našich pracovních možností. Doklady potřebné k registraci jsou taxativně stanoveny v hlavě VII. zákona č. 115/2006 Sb.

JIHOČESKÝ KRAJ
Magistrát města České Budějovice - Matriční úřad
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice
Telefon: 386 801 111 (ústředna)
Kontaktní osoby: Libuše Kaločajová 386 802 119, kalocajoval@c-budejovice.cz
Ivana Žemlová, 386 802 122, zemlovai@c-budejovice.cz
Internetová stránka: http://www.c-budejovice.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Úřad městské části Brno-střed - Matrika
Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, severní budova, přízemí, č. kanceláře 4 a 8
Telefon: 542 526 230, 542 526 237,542 526 238
Internetová stránka: http://www.stred.brno.cz
Kontaktní osoba: Markéta Tintěrová, tinterova@stred.brno.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské části Brno – střed, tel. 542 175 186.
Poznámka: Úřední akt prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude probíhat v budově úřadu.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Magistrát města Karlovy Vary - Matrika
Adresa: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, č. dveří 308, 309, 310, 311
Telefon: 353 118 281, 353 118 282, 353 118 283, 353 118 145
Fax: 353 222 913
E-mail: ovv@mmkv.cz
Internetová stránka: http://www.mmkv.cz
Kontaktní osoba: Věra Ježková, vedoucí oddělení matriky, v.jezkova@mmkv.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
Poznámka: Prohlášení lze učinit v budově Magistrátu města Karlovy Vary - Moskevská 21 nebo v obřadní síni města Karlovy Vary - Krále Jiřího 22. Bližší informace, včetně dotazníku k registrovanému partnerství najdete na internetových stránkách www.mmkv.cz - rubrika "Co dělat když ...." - odbor vnitřních věcí - MATRIKA.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Magistrát města Hradec Králové - Matrika
Adresa: Československé armády 408, 502 10 Hradec Králové
Telefon: 495 707 500
Fax: 495 707 106
Internetová stránka: http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat.html
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Holzknechtová, vedoucí oddělení matrik, Zuzana.Holzknechtova@mmhk.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00 hod.
Poznámky: Akt prohlášení lze učinit v prostorách matriky v budově Magistrátu města Hradec Králové a v detašovaném pracovišti obřadní síně v domě U Špuláků na Velkém náměstí, Hradec Králové.

LIBERECKÝ KRAJ
Magistrát města Liberec - Matrika
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 724
Fax: 485 243 113
Internetová stránka: http://www.liberec.cz
Kontaktní osoba: Ivana Jadrná, vedoucí oddělení matrik, jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.30 – 18.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.30 – 16.00 hod.
pátek 8.30 – 14.00 hod.
poslední pátek v měsíci zavřeno, sanitární den
Poznámka: Podle přání partnerů lze prohlášení provést v kanceláři matriky nebo za přítomnosti dalších osob, které si pozvou v zasedací místnosti, případně v obřadní síni.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - Matrika
odbor správních činností, oddělení matriky a ohlašovny
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava, kancelář č. 176, v pravém křídle ostravské Nové radnice v 1. poschodí
Telefon: 599 442 212
Fax: 599 442 125
Internetová stránka: http://www.ostrava.cz
Kontaktní osoba: Jana Stančíková, vedoucí oddělení matriky a ohlašovny, stancikova@moap.ostrava.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00 hod.
Poznámka: Prohlášení partnerů budou přijímána v obřadní síni.

OLOMOUCKÝ KRAJ
Magistrát města Olomouce - Odbor správy
Adresa: Horní nám. - radnice, 771 27 Olomouc
Telefon: 585 513 314, 585 513 345
E-mail: odb.spravy@mmol.cz
Internetová stránka: http://www.olomoucko.cz
Kontaktní osoby:
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí matriky - 585 513 297, 606 705 046, alena.daubnerova@mmol.cz
Lenka Smékalová, matrikářka, lenka.smekalova@mmol.cz
Marcela Šabatová, matrikářka, marcela.sabatova@mmol.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce,
kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v malém salonku před obřadní síní. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník.


PARDUBICKÝ KRAJ
Magistrát města Pardubic - odbor správních agend - Matrika
Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Telefon: 466 859 692
Internetová stránka: http://www.mesto-pardubice.cz
Kontaktní osoby:
Zdeňka Havlíčková, vedoucí oddělení matriky - 466 859 692, zdenka.havlickova@mmp.cz, č. kanceláře 118
Monika Lelková, zástupce - 466 859 695, monika.lelkova@mmp.cz, č. kanceláře 116
Marcela Žouželková - 466 859 698, marcela.zouzelkova@mmp.cz, č. kanceláře 117
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 13.30 hod.
Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Pardubic, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v předsálí obřadní síně. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník. Je třeba s sebou vzít platný doklad totožnosti.

PLZEŇSKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Bory - Matrika
Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 305 83 Plzeň 3, 1. poschodí, č. kanceláře 34
Telefon: 378 036 535, 378 036 517
Fax: 378 036 560
Internetová stránka: http://umo3.plzen-city.cz
Kontaktní osoby:
Ivana Brůhová, vedoucí oddělení matrik, Bruhova@plzen.eu
Ludmila Prokopová, matriční agenda, Prokopoval@plzen.eu
Mgr. Lenka Platzká, matriční agenda, Platzka@plzen.eu
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 18.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: K příjímání prohlášení je Radou městského obvodu Plzeň 3 stanovena zasedací místnost ÚMO Plzeň 3. Pokyny pro partnery jsou k dispozici na všech matričních úřadech Plzeňského kraje.

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Statutární město Kladno - Matrika
Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Telefon: 312 604 207, 312 604 208, 312 604 209, 312 604 210
Fax: 312 604 205
E-mail: matrika@mestokladno.cz
Internetová stránka: http://www.mestokladno.cz
Kontaktní osoba: Jaroslava Vrňáková, vedoucí oddělení matriky, jaroslava.vrnakova@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v salonku Magistrátu města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, ve 2. patře nebo po písemné žádosti a dohodě na jiném vhodném místě na území Středočeského kraje.

ÚSTECKÝ KRAJ
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město, matrika
Adresa: Velká Hradební 8A, 400 02 Ústí nad Labem, oddělení matriky, kancelář č. 158
Telefon: 475 241 265
Kontaktní osoba: Kamila Doušová, kamila.dousova@mag-ul.cz
Internetová stránka: http://www.usti-nad-labem.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: Vyplněný dotazník a předepsané doklady předloží partneři u správního odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, oddělení matriky, kancelář č. 158, kde si domluví konkrétní termín, kdy učiní prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Taktéž se zde dohodnou, zda prohlášení podepíší přímo v kanceláři, pouze před matrikářkou nebo zda chtějí k prohlášení pozvat příbuzné či známé a využít zapisovnu Obřadní síně v ulici Winstona Churchilla č.p. 1368.

KRAJ VYSOČINA
Magistrát města Jihlavy - Matrika
Adresa: Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 2. poschodí, č. kanceláře 10 a 11
Telefon: 567 167 241, 567 167 242, 567 167 243, 567 167 244
E-mail: vera.kadlecova@jihlava-city.cz, spravni.odbor@jihlava-city.cz
Internetová stránka: http://www.jihlava.cz
Kontaktní osoby:
Libuše Indrová - 567 167 242, Libuse.Indrova@Jihlava-city.cz
Věra Kadlecová - 567 167 243, Vera.Kadlecova@Jihlava-city.cz
Jana Pařilová - 567167 244, Jana.Parilova@Jihlava-city.cz
Jana Zemčíková - 567 167 241, Jana.Zemcikova@Jihlava-city.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 16.30 hod.
pátek 8.00 - 11.00 hod.
Poznámka: K přijetí prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství byly stanoveny kanceláře matrik č. dveří 10 a 11 a barokní a gotická obřadní síň.

ZLÍNSKÝ KRAJ
Magistrát města Zlína - Matrika
odbor občansko-správní, oddělení matrik a obřadnictví - matrika
Adresa: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Telefon: 577 630 117, 577 630 209, 577 630 208
Fax: 577 630 274 (informační středisko - nutno uvést PRO MATRIKU)
Kontaktní osoba: Irena Bodanská, vedoucí odd. matrik a obřadnictví
E-mail: irenabodanska@muzlin.cz
Internetová stránka: http://www.mestozlin.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy
Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v kancelářích matrik (přízemí radnice), popřípadě v zasedací místnosti rovněž v přízemí radnice nebo v obřadní síni (první poschodí radnice), ve všech případech je adresa: nám. Míru 12, Zlín.

ZDROJ: Milda Šlehofer
Velké poděkování za tak užitečné zpracování patří zdroji.