Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 10. 2014   aktualizace
Podpořili nás

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Partneři

iGirls.cz Color Planet


Změny

4.1.2011 Počátkem prosince 2010 jsme Vás informovali o určitých změnách v občanském sdružení eLnadruhou. Nyní Vám přínášíme změnu pvní a to v sekci O nás.

V sekci O nás přibyly Myšlenky, poslání, vize občanského sdružení eLnadruhou, Na čem nám záleží a co preferujeme, Co děláme, čím se zabýváme, Koho hledáme do týmu a Historii občanského sdružení eLnadruhou.

Myšlenky, poslání, vize občanského sdružení eLnadruhou
Rádi bychom, aby LGBTIQ komunita byla viditelnější a srozumitelnější pro své okolí a široká veřejnost lépe vnímala LGBTIQ potřeby. L2 také chce poukázat na skutečnost, že existuje LGBTIQ komunita, která je tolerantní k široké veřejnosti a pro kterou jsou důležité morální hodnoty.
Vizí občanského sdružení je stmelování LGBTIQ komunity, protože si uvědomujeme, že její rozdělování je oslabující. Ve spojení chceme najít sílu a ne slabost.
Naše aktivity usilují o zviditelnění LGBTIQ komunity v dobrém slova smyslu.

Na čem nám záleží a co preferujeme
Myslíme si, že morální hodnoty jsou velmi potřebné a důležité pro každou generaci a každou menšinu či většinu, proto si na morálních hodnotách zakládáme. Prosazujeme upřímnost, poctivost nejen k sobě samé/samému, ale i k ostatním a proto klademe velký důraz na coming out, zodpovědnost, hrdost, nesobeckost a toleranci.
Vždy budeme podporovat pochody Queer Pride Parade, které budou mít za cíl zviditelnit a podpořit LGBTIQ komunitu. Chceme spolupracovat i s jinými minoritami.

Co děláme, čím se zabýváme
Pořádáme NEJEN lesbický kulturní festival eLnadruhou, kterým chceme LGBTIQ komunitě poskytnout prostor pro setkání, seznámení a poznání sama sebe, čímž napomáháme jednotlivcům s coming outem. Festival je také o hledání tolerance k jiným menšinám či setkávání se s lidmi považující se za většinovou společnost v LGBTIQ prostředí. Festival také plní funkci kulturní, sportovní a zábavnou.
Festival eLnadruhou děláme pro komunitu, ale i pro veřejnost, aby nás lépe pochopila a poznala. NEJEN lesbický kulturní festival eLnadruhou je forma osvěty, kterou tvoří nejen propagační materiály, ale i samotné návštěvnice a návštěvníci.

Další činností jsou Rozdílné Rytmy (RR), které plní funkci zájmovou a jsou převážně určené k seznamování, setkávání se lesbických, bisexuálních a transgender žen za účelem sdílení společných zájmů a koníčků s možností přispívat k dobrému jménu LGBTIQ komunity a poukazovat na její skutečnost.

Občanské sdružení je sice nepolitické, ale neznamená to, že nám jsou lhostejné zákony, které se týkají právě LGBTIQ komunity a proto se snažíme předávat Vaše podněty a potřeby na politické úrovni prostřednictvím Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin při Úřadu vlády, kde se snažíme LGBTIQ komunitu zviditelnit tak, aby byla akceptovatelná i pro širokou veřejnost.

Pořádáme školení a setkání představitelů LGBTIQ komunity z řad neziskového sektoru, které plní funkci informativní, vzdělávací a utužuje vztahy na československé úrovni.

Koho hledáme do týmu?
Zodpovědné, tolerantní osoby s ochotou se učit novým věcem. Lidi, kteří mají potřebu bojovat a prosazovat LGBTIQ práva a komunitu samotnou, jsou otevření a tolerantní vůči široké veřejnosti a ztotožňují se s myšlenkou, vizí a posláním občanského sdružení eLnadruhou.