Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 01. 2020   aktualizace
Podpořili nás

Global Fund for Women Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund

Partneři

iGirls.cz Color Planet


Report ze srazu

19.1.2011 Včera v Café Therapy proběhla první schůzka pro Nový tým eLnadruhou, kde se nás sešlo šest, což bylo nad naše očekávání. Další termín padl na středu 2. února od 17. 00 hodin opět v Café Therapy, nekuřácká část.

Doufáme, že se pomalu budou přidávat i další, kterým není jedno LGBTIQ komunita a chtějí přispět dobré věci, spolupracovat i s ostatníma organizacema a být součástí občanského sdružení eLnadruhou.

Přítomní: Laďka, Magdalena, Martin, Terka, Jana a Robert, který se přišel omluvit, že nemůže zůstat, ale došel, aby nám vyjádřil podporu za což mu moc děkujeme.

Omluveni: Klára, Marcela, Yvonne a Veronika.

Představili jsme si strukturu aktivit a strukturu organizace a k nahlédnutí byl také Zápis ze shromáždění rady sdružení, které proběhlo v listopadu minulého roku.

Zápis ze shromáždění rady sdružení eLnadruhou o.s.
V Praze dne 15. listopadu 2010.

Program schůze:

1. Zahájení
2. Volba rady
3. Shrnutí r. 2010
4. Představa roku 2011
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
8. Možnost zaplacení členských příspěvků

1. Zahájení
Při zahájení byla přivítána rada sdružení, která se sešla v obsazení: Klára Putková, Tereza Mikšaníková dále členka sdružení Marcela Janouchová v prostorách Café Therapy, Školská 30, Praha 1 a tudíž mohlo proběhnout řádné a usnášení schopné shromáždění rady sdružení dle stanov.

2.Volba rady sdružení
Rada sdružení odsouhlasila volbu rady sdružení a to: Předsedkyně Tereza Mikšaniková, Místopředsedkyně Klára Putková, Členka rady Marcela Janouchová.

3. Shrnutí r. 2010

Zahájili jsme pravidelná sportovní odpoledne na Základní škole Květnového vítězství, které jsme nabídli členkám zdarma. Spustili jsme projekt Školení pro aktivistky/aktivisty a LGBTIQ komunitu.

Naše londýnská spojka reportovala na našem webu z Londýnského lesbického a Gay Filmového festivalu.

Prezentovali jsme se na Veletrhu neziskovek, na FF MEZIPATRA, besedě s názvem Večer nejen pro holky, kterou pořádala Jihočeská Lambda, dále jsme se prezentovali na Duhovém PRIDE Bratislava 2010, také na pochodu AVON. V dubnu jsme spustili profil L2 na sociální síti Facebook.

Uskutečnili jsme 6. Ročník festivalu eLnadruhou, kterému poskytla záštitu zpěvačka Marta Jandová.

Úspěšně proběhla celorepubliková Dámská jízda.
Podíleli jsme se na několika výzkumech a seminárních prací týkající se LGBTIQ komunity.
Vyhlásili jsme Fotosoutěž s názvem: Vyfoťte svého mazlíčka a MSAF pro rok 2011.
Získali jsme nového partnera PIROS z Valašského Meziříčí.

Účastnili jsme se kromě jednoho jednání všech setkání Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin při Úřadu vlády.

Během roku jsme mediálně i přímo podpořili projekty L-rodiny, LOLLA, Freedom Night, Pansy Dancy, adopce pro LGBTIQ komunitu, Výstavu Homosexualita a umění 1800 – 2000, Holky v Brně, QP v Brně, pořad Q na ČT2, přednášku Vladimíra Vokála v Domě světla, Prague Rainbow Spring 2010, Bratislavský Filmový festival Inakost 2010, Gate na Expresradiu, Divadlo ANPU, TV Boy a LePress.

4. Představy, plány a cíle pro rok 2011
1) Prvotním cílem je uspořádat 7. ročník eLnadruhou NEJEN lesbický kulturní festival, kterému chceme poupravit název a zaměnit slovo NEJEN za Otevřený a to z důvodu, že lépe vystihuje naše cíle a vize L2.

2) Vzhledem ke školení, které v roce 2010 probíhá, jsme došli k závěru, že musíme pro zlepšení funkčnosti občanského sdružení projít určitými změnami. Do konce roku chceme upřesnit a vytvořit strukturu aktivit L2 a následně strukturu organizace, zveřejnit myšlenky, cíle a vizi L2 a dáváme si za cíl vytvořit nový tým Občanského sdružení, který by se pravidelně scházel.

3) Přetransformovat Rozdílné Rytmy.

4)Chceme i nadále pokračovat v podávání grantů, vylepšit systém shánění finančních prostředků, nadále spolupracovat s MČ Praha 1 a udržet dobrou pověst L2.

5) Členský příspěvek nadále zůstává ve výši 150,-Kč.
6) Rozšířit členskou základnu.
7) Nalézt samostatný prostor pro komunitu (knihovna a sportoviště, případně kavárna)
8) Navázat bližší spolupráci s mezinárodními organizacemi.
9) Nadále se účastnit jednání Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin.

5.Diskuse

6.Usnesení
Rada sdružení přijímá v plném znění všechny zmíněné body.

7.Závěr
Příští shromáždění rady sdružení bude v září 2011.

V Praze dne 15. listopadu 2010, zapsala: Tereza Mikšaníková


Předsedkyně Tereza Mikšaniková

Místopředsedkyně Klára Putková

Členka rady Marcela Janouchová