Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 01. 2020   aktualizace
Podpořili nás

Navštivte nás na Facebooku Slovak - Czech Women´s Fund Global Fund for Women

Partneři

iGirls.cz Color Planet

Festival  »  Vysvětlivky

V této sekci naleznete vysvětlivky a používané zkratky na tomto webu.

MSAF - Mezinárodní Soutěž Animovaného Filmu

LGBTIQ - zkratka pro lesby, gaye, bisexuály, transgender, intersexuály a queer.

Lesba - homosexuální osoba ženského pohlaví

Gay - homosexuální osoba mužského pohlaví a běžně užívané synonymum pro homosexuální osobu

Bisexuální - je osoba, kterou sexuálně a citově přitahují osoby jak mužského tak ženského pohlaví

Transsexuální - je osoba, která své pohlaví, se kterým se narodila, považuje za nesprávné nebo neslučitelné se svým výrazem, a která činí kroky, aby její vnější já odpovídalo její sebeidentifikaci. Takové kroky mohou ale nemusí zahrnovat fyzio a/nebo hormonální terapii a chirurgickou operaci

Intersexuální - je osoba, která se zcela nebo částečně narodí s ženskými i mužskými pohlavními orgány nebo s nevyvinutými či nejednoznačnými pohlavními orgány

Queer -slovo queer se v současnosti začíná používat jako sociopolitický zastřešující termín pro gaye, lesby, bisexuály, transgender, transsexuály a další neheterosexuální preference, a také pro intersexuály a ostatní neheterosexuály

homosexuální - je osoba, kterou sexuálně a citově přitahují osoby stejného pohlaví

Zdroj

Ročníky festivalu - v roce 2010 došlo k přečíslování NEJEN lesbického kulturního festivalu, škrtli jsme pomyslných 10 let usilovné práce skupiny která vytvářela lesbický festival.