Proudem
home O nás Stanovy Kontakty Diskuse Rozdílné Rytmy 13. 01. 2020   aktualizace
Podpořili nás

Global Fund for Women Slovak - Czech Women´s Fund Navštivte nás na Facebooku

Partneři

iGirls.cz Color Planet


Veřejné prohlášení a omluva všem zúčastněným

2.6.2009 Prostřednictvím této zprávy bychom se prvotně rádi za celé občanské sdružení eLnadruhou omluvili všem za uvedení nepravdivé věty v tiskové zprávě,

kterou vydalo eLnadruhou, o. s. dne 17.dubna 2009: organizační tým občanského sdružení eLnadruhou se po čtrnácti úspěšných ročnících chystá i v letošním roce otevřít pomyslnou bránu stejnojmenného festivalu.

Velmi nás mrzí situace, která nyní nastala. Chybu, ke které došlo si skutečně uvědomujeme a velice se za ni omlouváme všem zúčastněným. Největší vinu na tom neseme především my samy, respektive nepozornost a vytíženost, díky které došlo k tomu, že předsedkyně sdružení, Tereza Mikšaníková přehlédla onu stěžejní větu „...organizační tým občanského sdružení eLnadruhou se po čtrnácti úspěšných ročnících...“. Za tuto hrubou chybu se eLnadruhou skutečně velice omlouvá. Jen na vysvětlenou, nikoliv jako obhajobu, uvádíme, že k této chybě došlo i s ohledem na to, že autorka této tiskové zprávy, tisková mluvčí Andrea Vašáková, je ve své funkci teprve od března 2009, tudíž nebyla tolik seznámena s celou problematikou a složitostí týkající se historie Apriles, Aprilfest, atd. Musíme ale zdůraznit také to, že eLnadruhou není zaměřeno pouze na lesby. eLnadruhou je otevřeným občanským sdružením, které bylo založeno za účelem akceptace všech, kteří jsou nějakým způsobem zainteresování do integrace menšin a mají zájem se na intenzitě této integrace podílet. V tom tkví zásadní rozdíl mezi prací paní Benešové a prací, které se věnuje eLnadruhou, o. s.

Není pochyb o tom, že si mnohaletého úsilí paní Benešové, se kterým posunula českou LGBT komunitu o hodný kus dál, nesmírně ceníme a v žádném případě nemáme jako občanské sdružení eLnadruhou sebemenší úmysl „chlubit se cizím peřím“. Práce paní Benešové si vážíme zejména pro její vytrvalost, s jakou již několik let provozuje kavárnu na stránkách www.lesba.cz, která je obrovským přínosem pro mnoho lidí.

I přesto považujeme písemné vystoupení paní Benešové ze dne 30. května 2009 za kontraproduktivní, a to v tom smyslu, že si myslíme, že pokud zde existuje nějaká skupina lidí zainteresovaná ve zlepšení podmínek pro určitou minoritu, bojující za stejnou věc, neměla by svou práci vzájemně špinit a vést mezi sebou žabomyší války, které nakonec nepřispějí dobré věci. Samozřejmě si ceníme toho, že Monika S. Benešová uvedla věci na pravou míru, zároveň jsme však toho názoru, že cestu, kterou si ke svému výstupu vybrala, nebyla z nejsprávnějších. S paní Benešovou jsme se již po vydání 2. tiskové zprávy o začínajícím 15. ročníku eLnadruhou domluvili, že samozřejmě bereme uvedené mylné informace na vědomí, a že z důvodu nedostatku finanční a zejména časové kapacity potřebné ke změně v přečíslování na veškerých propagačních materiálech, vše uvedeme na pravou míru v případě příštího ročníku festivalu (tedy v roce 2010). Ačkoliv s tímto návrhem paní Benešová souhlasila a přistoupila na návrh setkání, kde bychom se na všem domluvili, po vydání 3. tiskové zprávy proti eLnadruhou nakonec skutečně vystoupila.

V současné době s tím už nic nenaděláme a alespoň nás tato skutečnost posune zase o kus dál co se týče uvádění věcí na pravou míru a rovněž dodržování termínů tohoto uvádění se týkajících. Současně je nutné zdůraznit to, že nevyhledáváme záminky k případným konfliktům a jako občanské sdružení se z již zmíněných časových důvodů a nutnosti věnovat se důležitějším, např. finančním záležitostem, vyhodnocování, přípravě dalšího ročníku festivalu eLnadruhou, Queer Parade v Táboře, která proběhne 20. června 2009, snažíme naše priority směřovat spíše k budoucnosti, která je pro stabilní fungování celého festivalu a občanského sdružení eLnadruhou jednou z nejdůležitějších.

Závěrem bychom se tedy chtěli za celé občanské sdružení eLnadruhou ještě jednou omluvit za nepravdivé údaje a pro případ příštího ročníku festivalu rovněž tímto přislíbit změnu v číslování eLnadruhou – NEJEN lesbického kulturního festivalu, který bude v roce 2010 6. ročníkem.

 

Jak se festival eLnadruhou chlubí cizím peřím
30. 5. 2009 v 14.19 od Monika S. Benešová

Organizátorky (nejen) lesbického festivalu eLnadruhou podlehly pokušení chlubit se cizími nápady, cizí prací a cizími úspěchy. Jinak by nemohly v tiskových zprávách uvádět zjevně nepravdivý údaj o jakémsi 15. ročníku festivalu eLnadruhou. Vždyť tak dlouho ani neexistuje stejnojmenné sdružení, které posledních 5 let festival pořádalo. Vědí o této nepravdě ti, kteří festival finančně podpořili, letos mezi jinými i Hlavní město Praha? Vědí ti politici a političky, kteří festival eLnadruhou kdy zaštítili, že podporují organizaci, která se pranic nestará o pravdu? Nebo jim to prostě jen nevadí?

Dostala jsem 6. května 2009 tiskové zprávy o festivalu eLnadruhou, které mi poslali z občanského sdružení stejného jména. V dokumentu s názvem “Tisková zpráva” jsem se dozvěděla následující: “15. ročník eLnadruhou pod záštitou” a v dokumentu bez jména, který vypadá také jako tisková zpráva, jsem si přečetla následující: “organizační tým občanského sdružení eLnadruhou se po čtrnácti úspěšných ročnících chystá i v letošním roce otevřít pomyslnou bránu stejnojmenného festivalu”.
Z obou textů jasně plyne tvrzení, že občanské sdružení eLnadruhou pořádá již 15 let festival s názvem eLnadruhou. To však není pravda.

Podívala jsem se tedy na stránky sdružení a na stránce “O nás” jsem si v první šipce přečetla: “pokračovat v duchu skupiny nesoucí jméno Apriles, která ukončila svou činnost po desetiletém organizování festivalu téhož jména”.
Je to už něco trochu jiného, ale ani toto není pravda.

Pravdou je, že první český (nejen) lesbický festival s názvem Apriles jsme ve sdružení Promluv vymyslely a první ročník pořádaly v roce 1995. Sdružení Promluv pořádalo tento festival až do roku 1998. V roce 1999 festival pořádaly společně všechny pražské lesbické organizace. Stručné informace o festivalu Apriles najdete zde: http://magazin.lesba.cz/2007/11/22/festival-apriles/
V dalších letech se festival přejmenoval na Aprilfest. Moc o těchto festivalech nevím, ale není tak složité si na internetu najít informaci (například zde), že byl pořádán v letech 2000 a 2001 skupinou Kruh A-Clubu.
Pak už jsem pořádání festivalu, ať už měl jakékoli jméno, přestala sledovat. Je možné, že jej v té době (2002 až 2004, tj. 3 roky) pořádala “skupina s názvem Apriles”. Nicméně prostým faktem je, že sdružení eLnadruhou bylo zaregistrováno 17. 5. 2005 a pořádá festival podobného zaměření, avšak s názvem eLnadruhou, od roku 2005. Letos tedy jde o pátý ročník festivalu eLnadruhou a nikoli patnáctý ročník, jak všude občanské sdružení eLnadruhou mylně uvádí (v tiskových zprávách i na svých www stránkách).
“Skupina nesoucí jméno Apriles”, o které se píše na www stránkách sdružení eLnadruhou fakticky ani nemohla existovat po dobu uváděných deseti let, ale pouze po dobu 3 let.

Sdružení eLnadruhou tedy jak v tiskových zprávách k letošnímu ročníku festivalu eLnadruhou, tak i na svých www stránkách neuvádí pravdivé údaje. Chtělo by se říci, že se chlubí cizím peřím. Vydává práci, snahy a úspěchy jiných za svou vlastní práci a své vlastní úspěchy. Proč? Snad aby dodala svému vlastnímu festivalu náležitou prestiž? To přece nemá zapotřebí po čtyřech úspěšných ročnících festivalu. Je to snad proto, aby měla lepší pozici při shánění financí? To přece také nemá zapotřebí - už se má čím chlubit sama za sebe. Navíc takové nepravdy rozhodně nepůsobí v grantových agenturách věrohodně - mnoho lidí zná staré přísloví “Kdo lže, ten krade”, takže by se takové nepravdy mohly obrátit proti organizátorkám a především proti festivalu. Nebo to snad dělají proto, aby si získali podporu političek a politiků, kteří by jejich festivalu mohli dodat na politické vážnosti? Vědí vůbec tito političky a politici o tom, jak sdružení eLnadruhou zachází s pravdou? A pokud vědí, nevadí jim snad to, že podpora někoho, kdo si neváží pravdy ani práce jiných lidí, může snižovat jejich důvěryhodnost? Což jistě není v době voleb do Evropského parlamentu to nejvhodnější.

Jako jedna z těch žen, které s myšlenkou (nejen) lesbického festivalu v ČR přišly a které jej v prvních ročnících tvořily, mám vůči takovému uvádění zkreslených údajů velmi negativní vztah. Poškozuje to totiž lesbický festival, jehož myšlenka je mi velmi blízká. Doufala jsem proto, že tyto zavádějící informace uvádí sdružení eLnadruhou pouze z neznalosti. Jak se však dočtete dále, o neznalosti už nyní není možné mluvit. Takový postoj už lze, bohužel, snad označit až za ignorantství. Jak jinak lze totiž nazvat zatajování skutečné historie festivalu, zamlčování práce těch, které celou myšlenku (nejen) lesbického festivalu rozbíhaly, které se potýkaly s problémy, o nichž se současným organizátorkám ani nezdá, a které i přes potíže a různé neshody, dokázaly udržet myšlenku festivalu po celou tu dlouhou dobu, ať už se festival jmenoval jakkoli - Apriles, Aprilfest, eLnadruhou.

Takové ignorantství je velmi krátkozraké. Za nějaký ten rok může dojít i sdružení eLnadruhou dech a po čase opět může vzniknout zase další skupina, která bude pořádat zase další (nejen) lesbický festival. A pak, přesně v duchu trendu, který nasadilo sdružení eLnadruhou, i ony se budou chlubit cizím úsilím a úspěchy, jen tentokrát i úsilím a úspěchy sdružení eLnadruhou.

Vše toto jsem tiskové mluvčí sdružení eLnadruhou napsala hned 7. května 2009. Požádala jsem ji o zjednání nápravy a uvedení pravdivých informací. Chtěla jsem to řešit diskrétně.
Dne 12. května 2009 jsem dostala vstřícnou odpověď, ze které plynulo, že i sdružení eLnadruhou by chtělo vzniklý problém řešit, avšak veškeré tištěné materiály již jsou vytištěné a připravené. Nicméně mi byla nabídnuta možnost dialogu a bylo mi vysvětleno, že prý bylo s organizátorkami festivalů Apriles domluveno, že “eLnadruhou bude pokračovat ve šlépějích Aprilesu”. Nevím, kdo s kým co domlouval, se mnou o tom nikdo nemluvil. Řekla bych totiž přesně to samé, co píši dnes - nemám nic proti uvádění, že jde o 15. ročník nejen lesbického festivalu, ale nelze uvádět nepravdivě, že jde o 15. ročník festivalu eLnadruhou. Ostatně k tomu, že nějaký festival ideově navazuje na předchozí již zaniklé festivaly, není třeba ničího souhlasu.

Tiskové mluvčí festivalu eLnadruhou jsem proto opět poslala jasné shrnutí mých konkrétních výhrad k formulacím, které ve svých veřejných vyjádřeních užívají. Psala jsem toto:
“Nevadí mi ani tak číslovka 15, jako kontext, v jakém je použita. Je jistě velký rozdíl ve formulacích:
- vaše: “organizační tým občanského sdružení eLnadruhou se po čtrnácti úspěšných ročnících”
- pravdivá: “organizační tým občanského sdružení eLnadruhou se po čtyřech úspěšných ročnících festivalu eLnadruhou a čtrnácti ročnících (nejen) lesbického festivalu”
Stejně tak je rozdíl ve formulacích:
- vaše: “15. ročník eLnadruhou”
- pravdivá: “5. ročník eLnadruhou, celkem 15. ročník (nejen) lesbického festivalu,”
Z toho je, myslím, naprosto zřejmé, k čemu mám výhrady. Formulace, které nyní používáte, vedou k domněnce, že jde o 15. ročník festivalu eLnadruhou, což není pravda. Myslím, že by šlo už letos opravit ty materiály, které nejsou vytištěné, tedy například informace na vašich stránkách, a dál už používat například při rozhovorech a prohlášeních do medií číslovky 15 a 5 v pravdivém kontextu.”

Pak se nějakou dobu nic nedělo až 29. května 2009 jsem dostala tiskovou zprávu po skončení festivalu eLnadruhou. A v ní jsem si opět hned na úvod přečetla: “15. ročník eLnadruhou - NEJEN lesbického kulturního festivalu úspěšně zakončen” a “která nad celým 15. ročníkem festivalu převzala záštitu”.
Nezměnilo se tedy vůbec nic. Sdružení eLnadruhou dál uvádí nepravdivý údaj, jako bych je na tento rozpor s pravdou ani neupozornila. Jak mám přistupovat k jimi proklamované ochotě jednat a vše vyřešit tak, aby tím festival nebyl poškozen, když jejich vyjádřením už nemohu věřit? Mám důvod se domnívat, že vstřícný postoj v mailu z 12. května 2009 měl jediný účel - oddálit zveřejnění tohoto podivného zacházení se skutečností až po skončení festivalu. Nevadí, pravda se dá totiž říkat kdykoli.

Je mi líto, ale v zájmu pravdy, v zájmu festivalu a také proto, aby se alespoň nějak dostalo ocenění všech těch, které se na předchozích ročnících podílely, už nebudu mlčet - píši tento článek a posílám jej všude tam, kam předpokládám, že sdružení eLnadruhou mohlo odeslat své tiskové zprávy.

Jediné, co v našem úsilí za zrovnoprávnění leseb má největší váhu, je pravda o naší vlastní historii. A pravdu o historii (nejen) lesbických festivalů v Praze lze uvádět i s tím, že jde o 15. ročník (nejen) lesbického festivalu a 5. ročník festivalu eLnadruhou. Stačí jen najít vhodné formulace pro tiskové zprávy a zbytek pravdivě uvést na stránkách sdružení. Osobně jsem připravena pomoci komukoli, kromě sdružení eLnadruhou, ke kterému už nemám důvěru, zmapovat a popsat historii (nejen) lesbických festivalů v Praze, bude-li mít zájem. A v zájmu pravdy jsem připravena zapomenout na své “ideové” neshody s některými dřívějšími organizátorkami těchto festivalů a jsem také připravena nést pravdu o mých vlastních chybách a přehmatech při přípravě festivalů Apriles, protože představu o obsahu a poselství festivalu můžeme mít různé, protože chyb se dopouští každý, záleží jen na tom, nakolik se z nich poučí, a protože napsaná pravda o historii festivalů je to jediné, co po naší práci pro festival zbude. A často je pravda to jediné, co zbude po nás samotných.

Monika S. Benešová
provozovatelka serveru lesba.cz (1999 až dosud)
spoluautorka návrhu zákona o registrovaném partnerství schváleném pod č. 115/2006 Sb.
spoluzakladatelka festivalu Apriles
signatářka Výzvy 2002
dřívější mluvčí Gay a lesbické ligy (2003 až 2004)
dřívější spoluorganizátorka festivalu Apriles (1995 až 1997)
spoluzakladatelka a dřívější mluvčí sdružení Promluv (1994 až 1997)
zakladatelka a dřívější šéfredaktorka časopisu Promluv (1993 až 1997)